NTG VIỆT NAM - PARTNER GOOGLE CLOUD

MENU
google workspace
Giải Pháp Giáo Dục

Nâng cao giáo dục với các công cụ miễn phí và dễ sử dụng để học tập

Mọi thứ bạn cần trong một gói.

Cho phép cộng tác liền mạch - Giúp mọi người trong cộng đồng trường học của bạn dễ dàng cộng tác với nhau.
  • tài liệu
  • google excel
  • google form
  • google slides
  • driver
Giao tiếp linh hoạt - Kết nối tổ chức của bạn với email, trò chuyện và video.
  • gmail
  • google calendar
  • google meet
Quản trị viên
  • admin

Thúc đẩy sự hợp tác để có hướng dẫn hiệu quả hơn

Cộng tác trong thời gian thực với Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Biểu mẫu, Trang web và Jamboard

Giao tiếp với người học, nhà giáo dục, người giám hộ và quản trị viên từ mọi nơi với Google Meet, Chat và Gmail

Thu hút sinh viên trực tiếp trong Lớp học để cung cấp hướng dẫn rõ ràng để thực hiện công việc tốt nhất của họ

Tạo môi trường học tập hòa nhập với các cài đặt trợ năng cá nhân phù hợp với phong cách học tập độc đáo của mỗi học sinh

Trao quyền cho các nhà giáo dục và nâng cao năng suất

Giúp các nhà giáo dục tiết kiệm thời gian với Lớp học và Bài tập bằng cách dễ dàng tạo các khóa học, sắp xếp bài tập trên lớp, phân phối đánh giá và chia sẻ phản hồi phong phú

Đảm bảo chấm điểm và phản hồi nhất quán, minh bạch với các đánh giá và ngân hàng nhận xét

Giúp các nhà giáo dục sắp xếp hợp lý khối lượng công việc bằng cách đăng và lên lịch cho các môn học cũng như xây dựng danh sách việc cần làm trong Lớp học

Tạo nền tảng an toàn cho việc học kỹ thuật số

Dễ dàng thêm người dùng, quản lý thiết bị cũng như định cấu hình bảo mật và cài đặt để dữ liệu của bạn luôn an toàn

Luôn được bảo vệ trên mọi thiết bị, phân phối ứng dụng trên thiết bị di động và giới hạn quyền truy cập từ xa vào bất kỳ điểm cuối nào

Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trong Gmail và Drive với tính năng tự động ngăn mất dữ liệu (DLP)

Đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt và khả năng tiếp cận

Lưu giữ, lưu giữ, tìm kiếm và xuất dữ liệu người dùng để tuân thủ và eDiscovery trong Vault

Sử dụng tuân thủ nhiều yêu cầu và tiêu chuẩn ngành bao gồm FERPA, COPPA và GDPR

Tiếp cận mọi đối tượng người học bằng các công cụ trợ năng được tích hợp sẵn như chú thích chi tiết, Trình đọc màn hình, trình đọc chữ nổi Braille, phóng đại màn hình, v.v.

do-tac-uy-quyen-google